0987789888

info@vmegroup.vn

VN | EN

Các dự án
do thành viên triển khai

Các dự án đã và đang triển khai

Stellar Garden
Stellar Garden
Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng
Diện tích: 6.822 m2
Loại hình sản phẩm: căn hộ chung cư cao cấp