0987789888

info@vmegroup.vn

VN | EN

Discovery Central

Chủ đầu tư: Công ty CP May Lê Trực Diện tích: 3.741 m2 Loại hình sản phẩm: Căn hộ dịch vụ và chung cư cao cấp